Od 1 lipca nowe JPK

Od 1 lipca nowe JPK

Od 1 lica 2018 roku mikroprzedsiębiorcy, na żądanie organu podatkowego, będą mieli obowiązek przekazania kolejnych danych w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). W tym przypadku podatnicy zobowiązani będą przesyłać następujące struktury:

· księgi rachunkowe – JPK_KR
· wyciąg bankowy – JPK_WB
· magazyn – JPK_MAG
· faktury VAT – JPK_FA
· podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
· ewidencja przychodów – JPK_EWP

Przekazywanie nowych struktur JPK będzie następować w ramach prowadzonej sprawy np. czynności sprawdzających, postępowania podatkowego czy kontroli podatkowej.

Leave a reply