Kadry i Płace

Kadry i płace

 

 

Przejmujemy obowiązki tradycyjnie wykonywane przez dział kadr funkcjonujący w firmie. Proponujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych zatrudnionych przez Ciebie pracowników. Oferujemy czynności związane z prowadzeniem dokumentacji pracowników i płac, które są obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

Twoje kompleksowe wsparcie:
• Sporządzanie listy płac i comiesięcznych raportów ZUS
• Kartoteki wynagrodzeń i deklaracje podatkowe PIT
• Przygotowanie odpowiednich umów i świadectw pracy
• Obsługa umów cywilno-prawnych
• Prowadzenie akt osobowych
• Pomoc w wyborze formy zatrudnienia
• Obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników