Księgowość

Księgowość

 

 

Naszą ofertę kierujemy do firm, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, jak również księgowości uproszczonej. Obsługujemy podmioty o różnym charakterze gospodarczym, które działają w każdej branży. Wśród naszych klientów są mikro, małe i średnie firmy usługowe i produkcyjne, jak również o profilu międzynarodowej działalności gospodarczej.

Twoje kompleksowe wsparcie:
• Prowadzenie pełnej księgowości i księgowości uproszczonej
• Sporządzanie i przekazywanie deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS
• Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
• Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
• Konsultacje podatkowe i rachunkowe
• Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
• Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont, jak również sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat
• Reprezentacja w Urzędach Skarbowych
• Program do fakturowania online

Wybierając nasze biuro rachunkowe, otrzymujesz pełną swobodę wystawiania faktur z dowolnego miejsca na świecie. Oferujemy program do fakturowania online, pozwalający na wystawianie faktur elektronicznych oraz zarządzanie bazą produktów i kontrahentów. To również źródło wiedzy o Twoich przychodach, kosztach i podatkach. Wszystko przedstawione w formie przejrzystych tabel i wykresów.