Weryfikacja kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów

Podstawowej weryfikacji naszych kontrahentów możemy dokonać wyszukując  ich w następujących rejestrach:
· Status podatnika VAT
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
/link w dole strony/

·Status podatnika VAT UE
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=PL

· Wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych
https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat

· Wyszukiwarka przedsiębiorców CEIDG
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

· Wyszukiwarka podmiotów KRS
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs

Leave a reply